Certificare ISO

 
Procesul de certificare ISO al Institutului Oncologic a demarat în anul 2007 cu Sistemul De Management al Calităţii (ISO 9001).
În prezent, în institut este implementat un sistem integrat de management având următoarele componente:

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (ISO 9001:2015)
CERTIFICAT NR. AJAEU/08/10979; VALABILITATE:29.06.2017-29.06.2020

- SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI ALIMENTULUI (ISO 22000:2005)
CERTIFICAT NR. AJAEU/10/12018; VALABILITATE: 12.03.2016 – 12.03.2019

Validarea sistemului integrat de management şi ale componentelor acestuia se efectuează anual prin audituri interne şi audituri de supraveghere efectuate de către organismul certificator.