Prof. Dr. Iuliu Moldovan

Istoric şi misiune

Institutul Oncologic din Cluj-Napoca a fost fondat in anul 1929 de Prof. Dr. Iuliu Moldovan sub denumirea de „Institutul pentru Profilaxia şi Tratamentul Cancerului” şi este unul din primele centre medicale de profil din Europa.
„Institutul pentru Studiul şi Profilaxia Cancerului” din Cluj a fost prima mare unitate de cercetare care şi-a luat ca obiectiv principal înscris în titulatură „studiul profilaxiei cancerului” într-o vreme în care însăşi noţiunea de profilaxie era vag conturată.

Intre anii 1929-1940 director al institutului a fost Prof. Constantin Stanca, un distins ginecolog, care a înfiinţat o şoală puternică de ginecologie oncologică cu subtanţiale contribuţii în domeniul studiulul cancerelor genitale reflectate în numeroase publicaţii medicale din acea epocă. Tot profesorului Stanca datorăm importul de la Paris a primelor surse de radium pentru tratamentul radiologic al cancerelor. În 1933 sub conducerea Prof. Stanca apare revista ”Cancerul” prima publicatie cu caracter oncologic din ţara noastră.

Între anii 1940-1957 director al Institutului a fost Prof. Rubin Popa, un anatomopatolog renumit, care a imprimat activităţilor de cercetare un puternic caracter anatomo-clinic cu rezultate valoroase concretizate un publicarea unor tratate, monografii şi lucrări valoroase care au reprezentat repere în cancerologie la momentul respectiv.

Dar epoca ”modernă” a Institutului este indisolubil legată de numele Prof. Dr. Ion Chiricuţă care preia conducerea acestuia în 1958. Format la scoala chirurgicală de mare prestigiu de la Spitalul Brâncovenesc din Bucureşti, discipol al Prof. Iacob Iacobovici, Prof. Chiricuţă a inceput construcţia noului Institut situat în str. Republicii 34-36 construcţie finalizata în 1965. Profesorului se datoreaza structura conceptuală actuală a instututului bazată pe trei idei foarte originale în România acelor vremuri:
 
  • Tratamentul bolnavului oncologic este un tratament complex fiind necesară cooperarea chirurgului, radioterapeutului, oncologului medical, anatomopatologului şi a altor specialişti
  • Activitatea de cercetare în cancerologie este indispensabilă, pentru ca descoperirile acesteia sa fie cât mai repede aplicabile bolnavilor (ceea ce astazi se numeşte ”cercetare translaţională”)
  • Formarea specialistilor oncologi este posibilă doar în asemenea institutii cu structură complexă care asigură baza materială precum şi competenţele necesare
Aceste concepte stau şi astăzi la temelia activitaţii Institutului şi constituie premiza oricarul progres în activitatea noastră.

În cinstea Profesorului Ion Chiricuţă, incepând cu 1990, Institutul poarta denumirea de Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca.

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca este unitate sanitară de interes public naţional cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii Publice, şi functionează în baza Hotărârii Guvernului României nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice.

Institutul asigură servicii medicale preventive, curative, şi paleative în domeniul oncologic, desfăşurând totodată o amplă activitate de învăţământ şi cercetare. De asemenea, Institutul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici şi asistenţi medicali.

 

Misiunea Institutului Oncologic


Misiunea noastră este de a contribui la diminuarea efectelor bolii canceroase din România prin programe care integrează îngrijirea pacienţilor, prevenţia şi cercetarea, educaţia continuă a tuturor profesioniştilor impicaţi precum şi a publicului.
 

Viziunea


Viziunea noastră este de a fi primul centru oncologic la nivel naţional şi regional, fondat pe calitatea deosebită a membrilor organizaţiei, îngrijirea la standarde de excelenţă a pacienţilor noştri, cercetare şi educaţie.
 

Valorile noastre

  • Respectul pentru pacienţi
  • Îmbunătăţirea continuă a calităţii îngrijirilor
  • Profesionalismul
  • Confidenţialitatea
  • Munca în echipă
  • Educaţia, cercetarea, creativitatea şi inovaţia