Servicii medicale


Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca acordă consultaţii medicale de specialitate oncologică în ambulatoriul de specialitate integrat spitalului si servicii medicale spitaliceşti în condiţiile contractului-cadru de acordare a asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

- Serviciile medicale spitaliceşti de care beneficiază asiguraţii sunt: servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă si spitalizare de zi.
- Serviciile medicale spitaliceşti se acordă sub forma de:

1. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă - forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare şi paliativă pe toata durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv;

2. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicala mai mare de 12 ore, şi pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile.