Servicii în asistenţă spitalicească

Pachet de servicii medicale în asistenţă spitalicească


1 Pachet de servicii medicale de bază


Un serviciu medical spitalicesc reprezintă totalitatea investigaţiilor şi procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz.

A. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare
B. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internarea, prestate în regim de spitalizare de zi.
- tipurile de servicii medicale ce vor fi furnizate în regim de spitalizare de zi sunt:
• Radioterapie
• Chimioterapie

Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de înaltă performanţă: CT, RMN, scintigrafie, angiografie.

Serviciile medicale de inaltă performanţă: CT, RMN, scintigrafie, angiografie se acordă în baza biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi a fiselor de solicitare, care se întocmesc în 2 exemplare, din care unul ramâne la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă, iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la Casa de asigurari de sănătate cu care a încheiat contract, în urmatoarele condiţii:
- afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare;
- urgenţe medico-chirurgicale, dupa cum urmează:

Explorări computer-tomograf (CT)
Examenul CT va inlocui examenul RMN la asiguraţii cu contraindicaţii (prezenţă de stimulatoare cardiace, valve, corpi străini metalici, sarcină in primele 3 luni).
Explorări prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN)
Examenul RMN va inlocui examenul CT la asiguraţii cu contraindicaţii (insuficienţă renală, insuficienţă cardiacă severă, sarcină, alergie la substanţele de contrast iodate).
Explorari scintigrafice
 

2. Pachet minimal de servicii medicale în asistenţă medicală spitalicească


În situaţia în care pacientul nu dovedeşte calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenţă având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îi externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient.

Criteriile de stabilire a urgenţelor pe baza cărora se efectueaza internarea pacientilor care nu dovedesc calitatea de asigurat sunt:
- urgenţe medico-chirurgicale sau orice alte situaţii în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial.


3 Pachet de servicii medicale spitaliceşti pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate


- urgenţe medico-chirurgicale sau orice alte situaţii în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial.