Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică

Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică a luat ființă cu scopul de a dezvolta metodele tratamentului chirurgical, atât separat, cât și împreună cu alte terapii, de a încuraja și promova cercetarea și dezvoltarea în domeniul chirurgiei și ginecologiei oncologice și publicarea rezultatelor cercetărilor științifice, de a elabora standarde privind pregătirea profesională în chirurgie și ginecologie oncologică, atât la nivel de inițiere în metodă, cât și în ceea ce privește educația medicală continuă, precum și de a asigura uniformitatea unui minim de cerințe în instruire, calificare și practica în oncologie, la standarde comunitar europene.

Asociația își propune să organizeze cursuri, simpozioane, conferințe și congrese în domeniul oncologic în fiecare an, să editeze și să difuzeze materiale informative de specialitate – reviste, ghiduri, broșuri etc.

Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând pâna la 3,5% din impozitul stabilit, pentru sponsorizarea entitățlor nonprofit care funcționeaza în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru direcționarea acestor sume către Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică, cei interesați vor completa Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat – Formularul 230 și o vor depune la Administrația Fiscală pe a cărei rază își au domiciliul, personal sau prin poștă, cu confirmare de primire.
Începând cu 2020, contribuabilii pot opta pentru distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru o perioadă de doi ani.