Anunt concurs - sef serviciu management al calității serviciilor medicale

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă nedeterminată:


1 post Șef serviciu management al calității serviciilor medicale

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 26.04.2021 - 11.05.2021
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 12.05.2021
c. Termen depunere contestație la selecția dosarelor: 13.05.2021 ora 15.00
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului/examenului:
d. Proba scrisă : 14.05.2021 - ora 900 - la sediul institutului
e. Termen depunere contestație la proba scrisă : 17.05.2021 ora 15.00
f. Proba de interviu : 18.05.2021 - ora 900 - la sediul institutului
g. Termen depunere contestație la proba interviu: 19.05.2021 ora 15.00
h. Publicare rezultate finale: 20.05.2020 ora 15.00
Dosarele se vor depune până cel tarziu în data de 11.05.2021, ora 15.00 la secretarul comisiei – Ec. Oprea Cristina, Serviciul RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 70 puncte.

mai multe detalii