Anunt concurs - Posturi temporar vacante proiect SUNRISE

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează în conformitate cu prevederile Legii 153/2017, OMS. 2385/17.07.2023 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi cu timp parțial, temporar vacante de natură contractuală, în afara organigramei, în cadrul proiectului : Proiectul SUstaiNable inteRventions and healthy behavlours for adoleScent primary prEvention of cancer with digital, Acronim SUNRISE

TEMPORAR VACANTE

I. 1 post Expert medicină de familie
nivelul postului –executie
perioada determinata - 24 luni - dar nu mai tarziu de 30.04.2028
Durata timpului de lucru -30 ore / luna

II. 1 post Responsabil politici de sănătate
nivelul postului –executie
perioada determinata - 24 luni- dar nu mai tarziu de 30.04.2028
Durata timpului de lucru – 20 ore / luna


III. 1 post Responsabil tehnic
nivelul postului –executie
perioada determinata - 51 luni- dar nu mai tarziu de 30.04.2028
Durata timpului de lucru – 50 ore / luna

IV. 1 post Personal tehnic 1
nivelul postului –executie
perioada determinata - 24 luni- dar nu mai tarziu de 30.04.2028
Durata timpului de lucru – 30 ore / luna

V. 1 post Personal tehnic 2
nivelul postului –executie
perioada determinata - 24 luni- dar nu mai tarziu de 30.04.2028
Durata timpului de lucru – 30 ore/ luna

mai multe detalii ...