Anunt concurs - Pocu Col 1

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 și HG nr. 1336/2022 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante: în cadrul proiectului ”Integrarea screeningului HPV în programul național de screening penru cancerul de col uterin”, cod PROIECT POCU /257/4/9/120798/11.05.2018.

TEMPORAR VACANTE
I. 1 post EXPERT MONITORIZARE :

Nivelul postului: de execuţie
Perioada : determinată - 6 luni
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi


II. 1 post REFERENT 5 :

Nivelul postului: de execuţie
Perioada : determinată - 9 luni, dar nu mai tarziu de 30 noiembrie 2023
Durata timpului de lucru: 4 ore/zi

mai multe detalii