Anunt concurs - Pocu 120799 12.04.2023

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar,
organizează în conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul cadru la
H.G.234/15.03.2023, Legii 153/2017, H.G. nr. 1336/2022 și Procedura operațională aprobată
de Ministerul sănătății cu nr. AR 5164/15.03.2023, concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi temporar vacante, înființate în afara organigramei, din cadrul proiectului „Creșterea
capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de
sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân"
POCU/259/4/9/120799

1. Formator 1 Curs si Module Inregistrarea datelor
Denumirea: - Formator 1 curs și module înregistrarea datelor - 1 post;
Nivelul postului: - de execuție;
Perioada: - determinată - 7 luni, dar nu mai târziu de 30.11.2023;
Durata timpului de lucru: - 2 ore/zi, distribuite inegal în funcție de necesitățile proiectului;

2. Formator 1 Curs Protocol invitare - informare - programare al beneficiarelor
Denumirea: - Formator 1 Curs Protocol invitare - informare - programare al beneficiarelor - 1 post;
Nivelul postului: - de execuție;
Perioada: - determinată - 7 luni, dar nu mai târziu de 30.11.2023;
Durata timpului de lucru: - 2 ore/zi, distribuite inegal în funcție de necesitățile proiectului;

3. Formator 2 Curs Protocol invitare - informare - programare al beneficiarelor
Denumirea: - Formator 2 Curs Protocol invitare - informare - programare al beneficiarelor - 1 post;
Nivelul postului: - de execuție - cheltuieli directe;
Perioada: - determinată - 7 luni, dar nu mai târziu de 30.11.2023;
Durata timpului de lucru: - 2 ore/zi, distribuite inegal în funcție de necesitățile proiectului;

4. Formator 1 curs Metodologia activităţilor IEC
Denumirea: - Formator 1 Curs Metodologia activităţilor IEC - 1 post;
Nivelul postului: - de execuție - cheltuieli directe;
Perioada: - determinată - 7 luni, dar nu mai târziu de 30.11.2023;
Durata timpului de lucru: - 2 ore/zi, distribuite inegal în funcție de necesitățile proiectului;

5. Formator 1 Curs „Protocolul pentru serviciile de sprijin/ suport”
Denumirea: - Formator 1 Curs Protocolul pentru serviciile de sprijin/suport - 1 post;
Nivelul postului: - de execuție - cheltuieli directe;
Perioada: - determinată - 7 luni, dar nu mai târziu de 30.11.2023;
Durata timpului de lucru: - 2 ore/zi, distribuite inegal în funcție de necesitățile proiectului;

6. Formator 2 Curs „Protocolul pentru serviciile de sprijin/suport”
Denumirea: - Formator 2 Curs Protocolul pentru serviciile de sprijin/suport - 1 post;
Nivelul postului: - de execuție - cheltuieli directe;
Perioada: - determinată - 7 luni, dar nu mai târziu de 30.11.2023
Durata timpului de lucru: - 2 ore/zi, distribuite inegal în funcție de necesitățile proiectului;


mai multe detalii ...