Noutati

Rezultat selectie dosare Ingrijitoare si Brancardieri

28-02-2017

Rezultatele selectiei pot fi vizualizate aici

Rezultat selectie dosare Spalatorese si Muncitor necalificat

28-02-2017

Rezultatele selectiei pot fi vizualizate aici

Anunt concurs pentru ocuparea posturilor de Muncitor, Spalatoreasa

17-02-2017

 
Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă determinată:

- 2 posturi de Muncitori necalificaţi în cadrul departamentului administrativ – Bloc alimentar
- 5 posturi spălătorese în cadrul departamentului administrativ - Spălătorie

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 27 februarie 2017.
Concursul va consta o singură probă orală în data de 02.03.2017 începând cu ora 09.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:
1. Termen pentru depunerea dosarului 27.02.2017, ora 12
2. Selectia dosarelor: 27.02.2017
3. Afisare rezultatelor selecţiei de dosare: 28.02.2017.
4. Proba de evaluare: 02.03.2017


Detalii concurs

Anunt concurs pentru ocuparea posturilor de Ingrijitoare, Brancardier

17-02-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă determinată:

I. 20 posturi îngrijitoare
II. 2 posturi brancardieri

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142.

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 27 februarie 2017.
Concursul va consta dintr-o singură probă de evaluare organizată în data de 03.03.2017

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 16.02 – 27.02.2017
b. Selecţia dosarelor se va publica în data de 28.02.2017
c. Contestaţia listelor de evaluare a dosareleor : 01.03.2017
d. Proba de evaluare: 03.03.2017

Detalii concurs

Anunt concurs Referent si Tehnician Radiologie-Imagistica

09-02-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Managerul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca (IOCN) – Conf. Dr. Bojan Anca Simona,
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

I. 1 post REFERENT STUDII MEDII în cadrul departamentului de resurse umane
II. 1 post TEHNICIAN RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ în cadrul laboratorului de radiologie şi imagistică medical

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142.

Detalii concurs

Concurs pentru ocuparea postului de Consilier Juridic

01-02-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant
CONSILIER JURIDIC
Pe perioadă determinată

Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII
a) Cerinţe
- Studii superioare juridice;
- Experienţă în specialitate minim 10 ani;
b) Constitue avantaj:
- masterul sau studiile postuniversitare în domeniul juridic;
- experienţă în reprezentarea entităţilor publice în faţă instanţei

Dosarul de concurs de concurs se va depune la serviciul seccretariatul Institutului până la data de 10.02.2017, ora 15.00

Detalii