Concurs responsabil GDPR

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

I. 1 post responsabil GDPR – referent de specialitate

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 18.05.2021-31.05.2021 ora 15:00
Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 02.06.2021
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
b. Proba scrisă : 04.06.2021 - ora 1000 - la sediul unităţii
c. Proba de interviu : 08.06.2021 - ora 1000 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel tarziu în data de 31.05.2021, ora 15.00 la secretarul comisiei – Ec. Oprea Cristina, Serviciul RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

mai multe detalii