Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă nedeterminată:


I. 1 post asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată
II. 3 posturi asistent medical generalist cu studii postliceale
III. 7 posturi infirmieră
IV. 10 posturi îngrijitoare
V. 2 posturi brancardier


CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 29.03.2019 - 09.04.2021
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 12.04.2021
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
c. Proba scrisă : 14.04.2021 - ora 900 - la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 16.04.2021 - ora 900 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel tarziu în data de 09.04.2021, ora 15.00 la secretarul comisiei – Ec. Oprea Cristina, Serviciul RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

mai multe detalii