Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă nedeterminată


Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă nedeterminată:


I. 2 posturi asistent medical de farmacie cu studii postliceale
II. 1 post inginer biotehnologie
III. 1 post referent de specialitate
IV. 1 post responsabil GDPR – referent de specialitate

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 24.03.2021 - 06.04.2021
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 07.04.2021
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
c. Proba scrisă : 09.04.2021 - ora 900 - la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 12.04.2021 - ora 900 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel tarziu în data de 06.04.2021, ora 15.00 la secretarul comisiei – Ec. Oprea Cristina, Serviciul RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

mai multe detalii