Anunt examen - posturi vacante, normă întreagă conform OMS 1168/2022

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează examen pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante, normă întreagă perioadă nedeterminată conform OMS 1168/2022:

I. 2 posturi asistent medical generalist cu studii superioare
II. 2 posturi asistent medical generalist principal cu studii postliceale
III. 10 posturi asistent medical generalist cu studii postliceale
IV. 2 posturi infirmieră
V. 2 posturi îngrijitoare
VI. 1 post kinetoterapeut
VII. 1 post chimist medical specialist

CALENDARUL CONCURSULUI:
Depunerea cererii de înscriere la examen 24.05.2022-25.05.2022
Data, ora şi locul de desfăşurare a examenului:
I. Proba scrisă se desfășoară la sediul IOCN astfel:
În data de 06.06.2022

-ora 9:00 asistent medical generalist studii superioare, asistent medical generalist cu studii post liceale grad principal, asistent medical generalist cu studii post liceale, infirmieră, îngrijitoare

-ora 11:00 kinetoterapeut

-ora 13:00 chimist specialist

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul IOCN și pe pagina de internet. Sunt declarați admiși la proba scrisă și vor susține proba interviului/proba practică doar candidații care au obținut minimum 60 de puncte.

II. Interviul/ proba practică se desfășoară la sediul IOCN astfel :

În data de 07.06.2022

-ora 9:00 asistent medical generalist studii superioare, asistent medical generalist cu studii post liceale grad principal, asistent medical generalist cu studii post liceale, infirmieră, îngrijitoare

-ora 11:00 kinetoterapeut

-ora 13:00 chimist specialist
Rezultatele interviului/probei practice se afișează la sediul IOCN și pe pagina de internet. Sunt declarați admiși la proba interviului/proba practică doar candidații care au obținut minimum 60 de puncte.

Rezultatele finale ale examenului se afișează în data de 8 iunie 2022, ora 12:00 la sediul IOCN și pe pagina de internet.