Anunt concurs/examen - director financiar-contabil

ANUNŢ
MANAGERUL INSTITUTULUI ONCOLOGIC
„PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ” CLUJ-NAPOCA
Organizează CONCURS/EXAMEN
pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la
Institutul Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuță”
 
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 284 din 2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursului/examenului pentru ocuparea functilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu completările și modificările ulterioare, Managerul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca stabileşte următoarele:

1. Denumirea postului vacant: director financiar-contabil
2. Locul de depunere al dosarului de concurs:
- Serviciul RUNOS, sediul Institutului Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuța”, str. Republicii, nr. 34-36, Cluj-Napoca
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
- Ec. Gnandt Janos, Serviciul RUNOS, tel: 0264 450 669/0741474338, e-mail: janos.gnandt@iocn.ro

mai multe detalii