Anunt concurs - tehnicieni, asistent radiologie si imagistica

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează în conformitate cu prevederile Legii 153/2017, HG nr. 1336/2022 și OUG 115/2023 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi cu normă întreagă vacante :

I. 6 posturi tehnician radiologie si imagistica, fara conditii de vechime

II 1 post asistent medical de radiologie si imagistica, gradatia 5mai multe detalii ...