Anunt concurs - proiect Transition

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 și HG nr. 1336/2022 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi cu timp parțial, temporar vacante în cadrul proiectului : Proiectul Digital TRANSsition and dIgiTal resilience in Oncology, acronim TRANSiTION

TEMPORAR VACANTE
I. 1 post Responsabil administrativ
nivelul postului –executie
perioada determinata-5 luni- dar nu mai tarziu de 31.08.2023
Durata timpului de lucru -25 ore / luna

II. 1 post Expert monitorizare
nivelul postului –executie
perioada determinata-5 luni - dar nu mai tarziu de 31.08.2023
Durata timpului de lucru -20 ore / luna

III. 1 post Responsabil tehnic
Nivelul postului – executie
Perioada determinata – 5 luni – dar nu mai tarziu de 31.08.2023
Durata timpului de lucru – 44 ore / luna

IV. 1 post Manager de proiect
Nivelul postului – executie
Perioada determinata – 5 luni – dar nu mai tarziu de 31.08.2023
Durata timpului de lucru – 31 ore / luna

mai multe detalii ...