Anunt concurs - posturi vacante si temporar vacante 02.05.2022

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
Posturi vacante și temporar vacante pe perioadă determinată și perioadă nedeterminată:

I. 1 post asistent medical generalist- per.determinată
II. 1 post referent de specialitate(economic)- per. nedeterminată
III. 1 post statistician medical – per. determinată

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 28.04.2022-11.05.2022 ora 1200
Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 12.05.2022
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
b. Proba scrisă : 16.05.2022 -ora 0900 - la sediul unităţii
c. Proba de interviu : 17.05.2022 - ora 900 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel târziu în data de 11.05.2022, ora 1200 la secretarul comisiei de concurs– Ec. Oprea Cristina Anca, Serviciul RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.