Anunt concurs - posturi vacante 23.11.2021

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
Posture vacante pe perioadă nedeterminată:

I. 5 posturi asistent medical generalist din care 3 posturi pe perioadă nedeterminată(2 posturi studii superioare și 1 postliceal) și 2 posturi perioadă determinată(1 post studii superioare și 1 post postliceal)
II. 2 posturi brancardier perioadă nedeterminată
III. 2 posturi de infirmieră perioadă nedeterminată

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 23.11.2021-09.12.2021
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 10.12.2021
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
c. Proba scrisă : 14.12.2021 -ora 900 - la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 16.12.2021 - ora 900 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel târziu în data de 09.12.2021, ora 1500 la secretarul comisiei de concurs– Ec. Oprea Cristina Anca, Serviciul RUNOS
Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

mai multe detalii ...