Anunt concurs - posturi vacante 18.01.2022

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante și temporar vacante:

I. 6 posturi tehnician radiologie și imagistică din care 5 posturi perioadă nedeterminată și 1 post perioadă determinată.
II. 1 post asistent medical de radiologie și imagistică cu post liceal perioadă nedeterminată
III. 4 posturi îngrijitoare perioadă nedeterminată

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 18.01.2022-01.02.2022
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 02.02.2022
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
c. Proba scrisă : 04.02.2022 -ora 900 - la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 08.02.2022 - ora 900 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel târziu în data de 01.02.2022, ora 1500 la secretarul comisiei de concurs– Ec. Oprea Cristina Anca, Serviciul RUNOS
Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

mai multe detalii