Anunt concurs - posturi vacante 15.03.2022

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante și temporar vacante:

I. Asistent medical generalist principal cu studii superioare 3 posturi perioadă determinată.
II. Asistent medical generalist cu studii postliceale 1 post perioadă determinată
III. Asistent medical generalist studii superioare 1 post perioadă determinată
IV. Asistent medical generalist cu studii postliceale 2 posturi perioadă nedeterminată
V. Infirmiere 5 posturi perioadă nedeterminată
VI. Îngrijitoare 3 posturi perioadă nedeterminată
VII. Brancardier 1 post perioadă nedeterminată
VIII. Muncitor calificat în meseria de bucătar 1 post perioadă nedeterminată

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 15.03.2022-28.03.2022
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 29.03.2022
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
c. Proba scrisă : 30.03.2022 -ora 900 - la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 01.04.2022 - ora 900 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel târziu în data de 28.03.2022, ora 1200 la secretarul comisiei de concurs– Ec. Oprea Cristina Anca, Serviciul RUNOS
Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.