Anunt concurs posturi vacante 01.11.2021

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

I. 1 post responsabil GDPR– referent de specialitate
II. 1 post referent de specialitate debutant(economic)


CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 01.11.2021-12.11.2021 ora 1500
Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 15.11.2021
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
b. Proba scrisă : 19.11.2021 -ora 0900 - la sediul unităţii
c. Proba de interviu : 23.11.2021 - ora 900 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel târziu în data de 12.11.2021, ora 1500 la secretarul comisiei – Ec. Oprea Cristina Anca, Serviciul RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

mai multe detalii ...