Anunt concurs - post unic vacant - arhivar

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următorului post unic vacant, periodă nedeterminată:

I. Arhivar

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 25.10.2022-07.11.2022
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 08.11.2022
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
c. Proba scrisă : 09.11.2022 -ora 900 - la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 10.11.2022 - ora 900 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel târziu în data de 07.11.2022, ora 1200 la secretarul comisiei de concurs– Ec. Oprea Cristina Anca, Serviciul RUNOS
Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.