Anunt concurs - medic specialist medicina de laborator

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
organizează în conformitate cu Ordinul nr. 166 din 26.01.2023, concurs în vederea ocupării unui post vacant cu normă întreagă, cu durata timpului de muncă de 7 ore/zi, pentru care se încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, de medic specialist, specialitatea medicină de laborator, în Laboratorul de analize medicale din cadrul institutului