Anunt concurs - medic rezident an V

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
organizează în conformitate cu Ordinul MS nr. 166 din 26.01.2023, modificat prin Ordinul MS 112/2024, concurs în vederea ocupării unui post vacant cu normă întreagă, cu durata timpului de muncă de 7 ore/zi, pentru care se încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată,
de medic rezident anul V, specialitatea Otorinolaringologie,
post în Secția clinică Chirurgie Oncologică I


mai multe detalii