Anunt concurs - inginer aparatura medicala

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă nedeterminată:
I. 1 post inginer aparatură medicală


CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 08.11.2021-19.11.2021 ora 1500
Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 22.11.2021
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
b. Proba scrisă : 24.11.2021 -ora 0900 - la sediul unităţii
c. Proba de interviu : 26.11.2021 - ora 900 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel târziu în data de 19.11.2021, ora 1500 la secretarul comisiei – Ec. Oprea Cristina Anca, Serviciul RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

mai multe detalii ...