Anunt concurs - fizician debutant

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă determinată:


3 posturi de fizician debutant


CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 10.08.2021 – 23.08.2021
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 24.08.2021
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
c. Proba scrisă : 25.08.2021 - ora 900 - la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 27.08.2021 - ora 900 - la sediul unităţii

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 23 august 2021, ora 12.00 la secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Birou RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

mai multe detalii ...