Anunt concurs asistent medical de laborator

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

1 post asistent medical de laborator cu studii postliceale

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 21.05.2021 - 04.06.2021
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 07.06.2021
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
c. Proba scrisă : 09.06.2021 - ora 1200 - la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 11.06.2021 - ora 1200 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel târziu în data de 04.06.2021, ora 15.00 la secretarul comisiei – Ec. Oprea Cristina, Serviciul RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

mai multe detalii