Anunt concurs - Posturi vacante pe perioadă nedeterminată 09.07.2021

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
Posture vacante pe perioadă nedeterminată:

I. 4 posturi infirmieră
II. 5 posturi îngrijitoare
III. 4 posturi brancardier

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 09.07.2021-22.07.2021
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 23.07.2021
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
c. Proba scrisă : 27.07.2021 -ora 900 - la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 28.07.2021 - ora 900 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel târziu în data de 28.07.2021, ora 1500 la secretarul comisiei de concurs– Ec. Oprea Cristina Anca, Serviciul RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

mai multe detalii