Anunt concurs - Posturi vacante pe perioadă nedeterminată

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
Posture vacante pe perioadă nedeterminată:
I. 2 posturi muncitor calificat-bucătar
II. 1 post muncitor necalificat

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 09.07.2021-22.07.2021
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 23.07.2021
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
c. Proba scrisă : 27.07.2021 -ora 900 - la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 28.07.2021 - ora 900 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel târziu în data de 22.07.2021, ora 1500 la secretarul comisiei de concurs– Ec. Oprea Cristina Anca, Serviciul RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

mai multe detalii