Anunt concurs - Pocu san 120799

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: ,,Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân" - POCU/259/4/9 cod proiect 120799

2. Numărul și tipul posturilor: 2 posturi după cum urmează:
- Personal administrativ și auxiliar = 1 post
- Personal suport = 1 post

3. Denumirea posturilor:

1. Asistent manager
2. Expert SIG

mai multe detalii