Anunt concurs - Pocu Col 2

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 și HG nr. 1336/2022 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante: în cadrul proiectului ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II- Regiunea Nord Vest” cu capital uman 2014-2020 nr.POCU/856/4/9/140501.

TEMPORAR VACANTE
1. Expert managementul calităţii 2
• Denumirea şi numărul posturilor: Expert managementul calităţii 2 - 1 post
• Nivelul postului: de execuţie
• Perioada : determinată - 9 luni
• Durata timpului de lucru: 2 ore/zi

2. Expert monitorizare 2
• Denumirea şi numărul posturilor: Expert monitorizare 2 - 1 post
• Nivelul postului: de execuţie
• Perioada : determinată - 9 luni
• Durata timpului de lucru: 4 ore/zi

3. Expert monitorizare 4
• Denumirea şi numărul posturilor: Expert monitorizare 4 - 1 post
• Nivelul postului: de execuţie
• Perioada : determinată - 9 luni
• Durata timpului de lucru: 4 ore/zi

4. Infirmieră
• Denumirea şi numărul posturilor: Infirmieră - 1 post
• Nivelul postului: de execuţie
• Perioada : determinată - 9 luni
• Durata timpului de lucru: 4 ore/zi

5. Sofer 2
• Denumirea şi numărul posturilor: Sofer 2 - 1 post
• Nivelul postului: de execuţie
• Perioada : determinată - 9 luni
• Durata timpului de lucru: 8 ore/zi

mai multe detalii ...