Anunt concurs - Pocu 136480 11 posturi

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: ,,Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II – regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest" - POCU/760/4/9/ cod proiect 136480

2. Numărul și tipul posturilor: 10 posturi din categoria experți, 1 post din categoria personal administrativ și auxiliar

3. Denumirea posturilor:

1. Responsabil recrutare și înregistrare GT1
2. Responsabil recrutare și înregistrare GT3
3. Coordonator raportare activitate Centrul Regional Nord-Vest
4. Coordonator comisie multidisciplinară de analiză a cazurilor pozitive
5. Coordonator raportare activitate radiologică regiune Nord-Vest
6. Medic specialist chirurgie generală
7. Asistent medical generalist 2
8. Registrator medical 3
9. Registrator medical 4
10. Referent 3
11. Conducător auto unitate mobilă de mamografie

mai multe detalii