Anunt concurs - POCU/760/4/9/ cod proiect 136480

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

A. DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: ,,Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II – regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest" - POCU/760/4/9/ cod proiect 136480

2. Numărul și tipul posturilor: 4 posturi:
- Experți – 3 posturi
- Personal administrativ – 1 post


3. Denumirea posturilor:
1. Coordonator tehnician radiolog
2. Coordonator Regional Radiolog
3. Infirmieră
4. Referent 1

mai multe detalii