Anunt concurs - POCU/380/6/13, cod proiect 125171


A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de Partener 1 a proiecteului finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

 DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: Academia Cercetătorilor Antreprenori în Medicină - POCU/380/6/13, cod proiect 125171
2. Numărul și tipul posturilor: 2 posturi de experți
3. Denumirea posturilor:
- Expert formare Antreprenoriat științific 3;
- Expert responsabil activități practice partener 1;

mai multe detalii