Anunt concurs - POCU SAN II - 136480

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: ,,Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II – regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest" - POCU/760/4/9/ cod proiect 136480

2. Numărul și tipul posturilor: 6 posturi:
- Experți – 4 posturi
- Personal suport pentru activitatea managerului de proiect – 2 posturi

3. Denumirea posturilor:

1. Expert monitorizare realizare indicatori de rezultat
2. Expert monitorizare indicatori de calitate ai programului
3. Expert monitorizare activitate Centru Regional Cluj și activitate partener
4. Expert monitorizare traseu beneficiare
5. Responsabil financiar 2
6. Consilier juridic 2

mai multe detalii