Anunt concurs - POCU COL II 08.12.2021

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II- Regiunea Nord Vest” - POCU/856/4/9 cod proiect 140501

2. Numărul și tipul posturilor: 4 posturi din care:

- Personal suport pentru activitatea managerului de proiect = 2 posturi
- Experţi = 2 posturi

3. Denumirea posturilor:

1. Biolog
2. Coordonator Județean Responsabil GT 5
3. Sofer 2
4. Sofer 6