Anunt concurs - POCU 24.12.2021

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

 
DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân - POCU/259/4/9/120799

2. Numărul și tipul posturilor: 2 posturi de personal suport pentru activitatea managerului.

3. Denumirea posturilor:

- Asistent manager 3;
- Responsabil financiar 3.

mai multe detalii ...