Anunt concurs - MetallomeX

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 și HG nr. 1336/2022 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi cu timp parțial, temporar vacante în cadrul proiectului : “ Modularea metalomică a transportorilor membranari în celulele tumorale ovariene chimiorezistente cu ajutorul nano-sensibilizatorilor” Acronim: MetallomeX

TEMPORAR VACANTE
I. 1 post cercetător postdoctoral
II. 1 post cercetător doctorand

mai multe detalii ...