Anunt concurs - ManagerANUNŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL INSTITUTULUI ONCOLOGIC „PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ” CLUJ-NAPOCA
Organizează
CONCURS pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică

In conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1520/2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, Consiliul de Administraţie al Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică, astfel:

1. Funcția scoasă la concurs:
- Manager- persoană fizică

Condiţiile specifice cumulative, pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a putea participa la prezentul concurs:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

mai multe detalii