Anunt concurs - Inginer 1A

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următorului
post vacant pe perioadă nedeterminată:1 post inginer 1A

CALENDARUL CONCURSULUI:

a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 07.06 – 18.06.2021
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 22.06.2021
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
c. Proba scrisă : 24.06.2021 - ora 0900 - la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 28.06.2021 - ora 0900 - la sediul unităţii

Dosarele se vor depune până cel tarziu în data de 18.06.2021, ora 15.00 la secretarul comisiei – Ec. Oprea Cristina, Serviciul RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

mai multe detalii