Anunt concurs - Experti - POCU 120799

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

1. Denumire proiect: ,,Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân" - POCU/259/4/9 cod proiect 120799

2. Numărul și tipul posturilor: 2 posturi de experți

3. Denumirea posturilor:

1. Expert dezvoltare Curriculum „Imagistică senologică pentru tehnicieni”

2. Expert dezvoltare Curriculum „Procedurile de control al calității în imagistică senologică pentru fizicieni”

mai multe detalii