Anunt concurs -- Cedicrom 2

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

 
DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect:,,Consolidarea la nivel national a capacitații sectorului de sănătate românesc pentru implementarea de programe de screening pentru tipurile de cancer adecvate la intervenții de detectare precoce eficiente"–CEDICROM 2
2. Numărul și tipul posturilor: 4 posturi respectiv, 2 posturi de experți, 1 post de personal suport pentru activitatea managerului de proiect și 1 post de personal auxiliar.
3. Denumirea posturilor:

1. Expert publicitate și informare
2. Expert extern unitate mobilă
3. Asistent manager
4. Șofer

mai multe detalii ..