Anunt concurs - Cedicrom 2

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: ,,Consolidarea la nivel national a capacitații sectorului de sănătate românesc pentru implementarea de programe de screening pentru tipurile de cancer adecvate la intervenții de detectare precoce eficiente" – CEDICROM 2

2. Numărul și tipul posturilor: 2 posturi după cum urmează:
- Personal expert pentru Activitatea 2.1 a proiectului = 2 posturi
3. Denumirea posturilor:

1. Asistentă ambulator ginecologie
2. Medic ambulator ginecologie

mai multe detalii