Anunt concurs - Asistent Manager - Cedicrom 2

A N U N Ț
Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

1. Denumire proiect: ,,Consolidarea la nivel national a capacitații sectorului de sănătate românesc pentru implementarea de programe de screening pentru tipurile de cancer adecvate la intervenții de detectare precoce eficiente" – CEDICROM 2

2. Numărul și tipul posturilor: 1 post după cum urmează:
      - Personal expert pentru Activitatea 4 a proiectului = 1 post
3. Denumirea posturilor:
     1. Asistent manager

mai multe detalii