GHIDUL Practic pentru pacienţi şi aparţinători

Ideea acestui Ghid Practic ne-a venit gândindu-ne la datoria pe care o avem faţă de pacienţii noştri, de a-i informa şi de a-i îngriji. Informaţiile prezentate în aceste pagini sintetizează activităţile şi organizarea Institutului, demersurile administrative, drepturile şi obligaţiile pacienţilor, informaţii despre serviciile pe care le oferim.

După 80 de ani de existenţă a Institutului Oncologic din Cluj trăim în prezent cu certitudinea înfăptuirilor înaintaşilor noştri, cu strădania şi devotamentul oamenilor de azi şi gândim cu optimism spre viitor. Suntem convinşi că oamenii sunt însăşi esenţa Institutului.
Institutul este ECHIPA formată din medici, asistente medicale, cercetători, fizicieni, personal tehnic şi administrativ.

În lupta cu boala pacienţii noştri se bucură de progresele ştiinţei, se confruntă uneori cu incertitudinile terpeutice, destinul lor fiind strâns împletit cu cel al ECHIPEI. Din acest adevăr de zi cu zi a rezultat motto-ul nostru : „Împreună redăm speranţa”. Esenţial pentru noi cei din ECHIPĂ este de a stabili o relaţie de încredere sinceră, de respect şi cunoaştere a problemelor dumneavoastră.

Făcându-vă cunoscute serviciile oferite de Institutul Oncologic din Cluj dorim ca în calitate de beneficiari să plecaţi de la noi cu sănătatea recâştigată şi cu sufletul plin de speranţă.