Selecție parteneri– proiect POCU4.8

2017.01.30

 Selecție parteneri– proiect POCU4.8
Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate
Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuṭă

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuṭă anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru implementarea unui proiect care va fi depus pentru finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Obiectivul specific al apelului de proiecte este: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical (OS4.8)

Obiectivul general al cererii de finantare este: Creșterea accesului la servicii de asistență medicală accesibile, durabile și de înaltă calitate prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesionistilor din sectorul medical implicat in derularea programelor nationale de sanatate.

Scopul cererii de finanțare este elaborarea si furnizarea de programe de formare profesională specifică pentru personalul implicat în domeniile prioritare de sănătate identificate în Ghidul Solicitantului Conditii Specifice, ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate ”in vederea îmbunătățirii nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.