Invitatie depunere oferta servicii pentru evenimente

2019.09.05

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuta Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, va invita sa depuneti o ofertä financiara în vederea atribuirii contractului de servicii : organizare de întâlniri de lucru si mese rotunde, având cod CPV 79952000-2-servicii pentru evenimente, în cadrul proiectului POCU cu titlul : "Creserea capacitatii institutionale si a competentelor profesionale ale specialistilor din sistemul de sanatate în scopul implementärii Programului National de screening pentru cancerul de sân", conform cerintelor din caietul de sarcini atasat.

Oferta se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj 1, pâna la data de 12.09.2019 ora 13:00, unde se vor înregistra cu data si ora primirii.
Alte informatii se pot obtine de la Compartimentul Achizitii Publice, tel/fax : 0264590056. persoana de contact Ec. Marcela Muresan.

Caiet sarcini