Invitatie depunere oferta mobilier

2019.09.05

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricutä Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, va invita sa depuneti o ofertä financiara în vederea atribuirii contractului de furnizare : mobilier de birou, în cadrul proiectului POCU cu titlul: "Cresterea capacitatii institutionale si a competentelor profesionale ale specialistilor din sistemul de sanatate în scopul implementärii Programului National de screening pentru cancerul de sân ", conform cerintelor din caietul de sarcini atasat.

Oferta se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat, etaj 1, pâna la data de 11.09.2019 ora 11:00 , unde se vor înregistra cu data si ora primirii. Oferta desemnata câstigatoare pe întreg pachetul de produse, având criteriul de atribuire pretul cel mai scäzut, va fi postatä in SICAP, în catalogul de produse.

Alte informatii se pot obtine de la Compartimentul Achiziÿii Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Marcela Muresan.

Caiet de sarcini