Coplata pentru pacienti

2013.04.02

  INFORMARE COPLATA


Prin prezenta vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 74 din Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 28/03/2013, începând cu data de 01.04.2013 se încasează coplata la externare pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă în sumă de 10 lei. Fac excepţie categoriile de asiguraţi scutite de coplată, prevăzute la art. 2131 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;
b) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
c) pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună.
d) femeile însărcinate şi lăuzele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

care fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi/sau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului anexat.

Încasarea coplăţii se efectuează zilnic între orele 11:00-14:00 la ghişeul Informaţii şi respectiv la Secretariatul din cadrul secţiei Hematologie, pentru care se eliberează chitanţă. Seria şi numărul chitanţei prezentate de pacient la externare se consemnează în epicriză.